Menu Close

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Rozporządzenie RODO wprowadza nowe rozwiązania prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Głównym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które gromadzone są i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję:

 1. Dane dotyczące Administratora :
  Radomskie Tekstylia Przemysłowe Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Chorzowska 17, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  NIP 7962640120.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
  • odpowiedzi na zapytania klientów zainteresowanych ofertą firmy, przygotowania ofert i obsługi procesu sprzedaży

 3. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  nazwa pracodawcy, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • Administrator oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, programistyczne, pocztowe i kurierskie oraz pomoc prawno – podatkową.

 5. Dane osobowe, w przypadku wystawienia dokumentów sprzedaży przechowywane będą przez okres wymagany ustawowo, w innym przypadku – przez okres potrzebny do realizacji obsługi zapytania.

 6. Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić odpowiedź na zapytanie i realizację zamówienia.

 

Administrator

Do you have any questions? We are happy to help!
Call us: +48 48 344 33 97 or e-mail: info@rtp-radom.eu